🎃🎃ข้อบังคับในเซิร์ฟ LASTCHAOS UNDERGROUND🎃🎃


🎃🎃 กติกา และ บทลงโทษที่กำหนดไว้🎃🎃

1.ห้ามใช้คำไม่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นทั้งด้านเกมส์ ทางด้านทีมงาน หากคำพูดนั้นทีมงานพิจารณาเห็นแล้วไม่เหมาะสม หรือไม่ให้เกียติซึ่งกัน
โทษครั้งที่ 1 ระงับไอดี 7 วัน

โทษครั้งที่ 2 ระงับไอดี 30 วัน

2.ห้ามอ้างตัวเป็น [GM]👑 [ADM]👑
โทษ ระงับการใช้งานถาวร

3.ห้ามใช้ บัค ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์
โทษระงับการใช้งาน ถาวร และ ลบไอเทมที่เกียวข้อง

4.ห้ามหลอกลวงในการทำการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ไอเทม
โทษ ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน

5.ห้ามขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของทางทีมงาน
โทษ ระงับการใช้งานไอดี 7 วัน

6.ห้ามส่งเสริม ใช้โปรแกรมช่วยเล่น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกมได้
โทษครั้งที่ 1 ระงับไอดี 3 วัน

โทษครั้งที่ 2 ระงับไอดี 30 วัน

โทษครั้งที่ 3 ระงับไอดีถาวร


🗨 หากพบเจอผู้เล่นใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือของจากการ บัค สามารถแจ้งทีมงานทันที จะลงโทษตามกฏของเซิร์ฟเวอร์ทันที